Front garden

NAZWA:
Front garden

LOKALIZACJA:
SCHWALBACH Sulzbacher Straβe, Niemcy

INWESTOR:
osoba prywatna

DATA PROJEKTU:
2014

DATA REALIZACJI:
Wrzesień 2014

Cel projektu sprowadzał się do stworzenia estetycznej wizytówki frontu ogrodowego, wraz z nawierzchnią utwardzoną, prowadzącą do głównego wejścia. Aranżacja wykorzystuje zarówno materiał kamienny jak i betonowy, powodując niski koszt materiałów budowlanych. Zadanie roślinności zostało sprowadzone do podkreślenia swobodnych linii projektowych. Zastosowane zimozielone krzewy, cechują się całoroczną funkcją ozdobną, uwidocznioną przez reprezentacyjny trawnik.

Projekt i wykonanie BrandOxygen