Jurajski ogród

NAZWA:
Jurajski ogród

LOKALIZACJA:
Częstochowa

INWESTOR:
osoba prywatna

DATA PROJEKTU:
2010

DATA REALIZACJI:
Maj/Czerwiec 2010

Przesłaniem projektowym było stworzenie ogrodu przy użyciu kamienia naturalnego, identyfikującego się z wyżyną krakowsko-częstochowską, z uwzględnieniem istniejącej roślinności. Całość dopełniają nawierzchnie wykonane z materiałów naturalnych jak żwir oraz kora. Podczas prac realizacyjnych, ważną rolę odegrały czynności pielęgnacyjne roślin, które po przycięciu otrzymały nową formę, spójną z naturalistycznym założeniem kompozycyjnym ogrodu. Wprowadzono także elementy ogrodu japońskiego, formując rośliny zgodnie ze sztuką bonsai, stosując specjalnie ułożony żwir oraz kamienie pokryte naturalnym mchem.

Projekt i wykonanie BrandOxygen