Landscape Garden

NAZWA:
Landscape Garden

LOKALIZACJA:
Tarnowskie Góry – Zbrosławice

INWESTOR:
osoba prywatna

DATA PROJEKTU:
2015

Rozległy teren inwestycji, stanowił integralną część falowanej linii krajobrazu. Zachowanie malowniczych widoków oraz utworzenie swobodnego ogrodu angielskiego, było kluczem w aranżacji. Powrót do natury, widoczny jest w nasadzeniach grupowych w luźnych kompozycjach, głównie za sprawą roślinności rodzimej. Zestawienia kolorystyczne oraz sezonowe akcenty, tworzą harmonię funkcjonalnych wnętrz ogrodowych.

Projekt i wykonanie BrandOxygen