Park Edukacji Przyrodniczej

NAZWA:
Park Edukacji Przyrodniczej STRZESZYN

LOKALIZACJA:
Poznań

DATA PROJEKTU:
2011

Idea aranżacji parku, koncentruje się na wykorzystaniu lokalnego potencjału przyrodniczego oraz historycznego, do stworzenia parku edukacyjnego dla najmłodszych.

Do aranżacji, użyto zasady kompozycyjne, wynikające z analizy planistycznej przyległego osiedla oraz szkoły. Istniejący zbiornik wodny wraz z roślinnością siedliska łęgowego oraz urozmaiconą rzeźbą terenu, stworzył możliwość aktywnego uczestnictwa i rywalizacji na zaprojektowanych terenowych planszach tematycznych.  Ponadto w parku powstały oznaczenia przyrodnicze, punkt widokowy, ścieżki edukacyjne, reprezentacyjne miejsce spotkań oraz molo. Z parku mogą także korzystać nauczyciele, którzy mając do dyspozycji tablicę oraz małą architekturę, tworzącą szkolną klasę terenową.

Projekt i wykonanie BrandOxygen