Projekt militarny na Przylesiu

NAZWA:
Projekt militarny na Przylesiu

LOKALIZACJA:
Lubin

DATA PROJEKTU:
2013

Projekt zagospodarowania terenu, powstał z potrzeby rewitalizacji Parku Leśnego, popularnie zwanego Strzelnicą. Ideą projektową, było utrzymanie historycznego charakteru miejsca z nadaniem mu współczesnych funkcji. Zachowano istniejący drzewostan, historyczne obiekty budowlane oraz rzeźbę terenu. Oprócz stworzenia nowoczesnej funkcji reprezentacyjnej parku z nowoczesną architekturą, powstały strefy sportowe, z możliwością przeprowadzenia popularnych gier zespołowych, czy innych form aktywności, jak wspinaczka, paintball, outdoor fitness, czy mini golf. Utworzono również platformę widokową oraz scenę z amfiteatrem. W parku nie zabrakło klimatycznej ścieżki dla zakochanych.

Projekt i wykonanie BrandOxygen