Projekt parku pod zamkiem

NAZWA:
Projekt parku pod zamkiem 

LOKALIZACJA:
Olsztyn k. Częstochowy

INWESTOR:
Gmina Olsztyn

DATA PROJEKTU:
2010

DATA UKOŃCZENIA REALIZACJI:
19 maja 2014 r.

Projekt zagospodarowania przestrzennego zespołu krajobrazowego zamku w Olsztynie k.   Częstochowy wraz z realizacją, sprawił, że jest to pierwszy park na terenie wyżyny krakowsko-częstochowskiej w terenie wiejskim. Założeniem parku było wykorzystanie potencjału krajobrazowego  oraz przyrodniczego, przy dyskretnej aranżacji naturalnych materiałów jak drewno, kamień jurajski oraz lokalnych gatunków roślin.

Lokalizacja parku mieści się u podnóży historycznego zamku od strony zabytkowego Spichlerza. Zaprojektowano alejki, nad którymi zawieszono cztery efektowne rzeźby balansujące, znanego w świecie artysty, Jerzego Kędziory. Są także cztery polany rekreacyjne oraz ścieżka do zjazdów górskich. Zadbano również o elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci, lampy i stanowiska grillowe. Do wszystkich atrakcji prowadzą dynamicznie wytyczone ścieżki. Główna oś parku stanowi początek edukacyjnej ścieżki geologicznej.

Park stał się mekką fotografów oraz pasjonatów sztuki, a także przyrody.

Projekt i wykonanie BrandOxygen