Projekt parku

NAZWA:
Projekt parku w Dąbrowie Zielonej

INWESTOR:
Urząd Gminy w Dąbrowie Zielonej

LOKALIZACJA:
Dąbrowa Zielona

DATA PROJEKTU:
2012

Zwycięski projekt w konkursie na aranżację terenu wokół boiska sportowego przy Zespole Szkół w Dąbrowie Zielonej. Projekt uwzględnia zagospodarowanie centralnego miejsca w krajobrazowej gminie Dąbrowa Zielona, nadając mu funkcję reprezentacyjną a także rekreacyjną i wypoczynkową, co jest zgodne z zapotrzebowaniem mieszkańców. To samo dotyczy projekt placu zabaw dla dzieci.  Zastosowana roślinności oraz rozplanowanie elementów małej architektury, sprawia o nową atrakcyjność miejsca.

Projekt i wykonanie BrandOxygen