Rock Garden

NAZWA:
Rock Garden

LOKALIZACJA:
Jaworzno

INWESTOR:
osoba prywatna

DATA PROJEKTU:
2011

DATA REALIZACJI:
2012

Projekt swoją oryginalność zawdzięcza głównie użytemu materiałowi kamiennemu. Łupek kwarcytowy pochodzący z jedynej w Europie takiej kopalni z Jegłowej koło Strzelina, jest materiałem szlachetnym i unikatowym. W projekcie występuje w postaci murków oporowych, nawierzchni i dojazdów, kaskady, płyt kamiennych użytych na tarasie oraz stopnie terenowych i drobnego żwiru, dopełniającego kompozycję z ogrodowych odmian roślin.

Projekt i wykonanie BrandOxygen