Oferta

 • Projektowanie

  • Ogrody prywatne
  • Przestrzeń publiczna
   • parki
   • zieleń miejska (skwery, place, bulwary)
   • tereny sportowe
   • place zabaw
   • rewitalizacja terenów poprzemysłowych
  • Zielone ściany z mchu
  • Zielone ściany z żywych roślin w formie ogrodu wertykalnego
  • Ogrody na dachach
  • Projekty elewacji budynków
 • REALIZACJA

  • Kompleksowe zakładanie ogrodów
  • Mała architektura ogrodowa
  • Oświetlenie ogrodowe
  • Nawierzchnie utwardzone i biologicznie czynne
  • Kształtowanie form terenowych
  • Nasadzenia roślinne
  • Zakładanie trawników z rolki oraz z wysiewu
  • Zielone ściany z mchu
  • Ogrody wertykalne z żywych roślin
 • PIELĘGNACJA

  • Kompleksowa, całoroczna pielęgnacja ogrodów
  • Pielęgnacja trawników
   • nawożenie i piaskowanie
   • aeracja
   • wertykulacja
  • Cięcie i formowanie roślin
 • DOKUMENTACJA SPECJALISTYCZNA

  • Inwentaryzacja drzewostanu
  • Gospodarka drzewostanem
  • Opracowanie analiz widokowych
  • Specjalistyczne opracowania terenowe

Projekt online

Możliwość stworzenia projektu ogrodu, bez wizyty projektanta na terenie inwestycji. Niezbędne jest przesłanie wszelkich materiałów graficznych (zdjęcia, rzuty). Projekt wykonywany jest zdalnie, a poszczególne etapy omawiane mailowo.

SZKOLENIA BRANŻOWE

Poziom 02 organizuje także szkolenia z szeroko pojętej architektury krajobrazu. Wykorzystując wiedzę oraz własne doświadczenie, przeprowadzamy kreatywne zajęcia z użyciem projektora multimedialnego. Przekazujemy wiedzę dotyczącą projektowania, realizacji oraz pielęgnacji roślin, a także przybliżamy pracę w programach komputerowych, służących architektom krajobrazu.

Projekt i wykonanie BrandOxygen